Hỗ trợ tra cứu thông tin thư bảo lãnh

Số tham chiếu
Mã pin
Mã xác thực ZXMWFM
Nhập mã xác thực
Trong trường hợp phát sinh bất cứ nghi vấn nào về tính xác thực của Thư bảo lãnh do OceanBank phát hành, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Đơn vị giao dịch để làm rõ thông tin/ yêu cầu xác nhận tính chân thực của Thư bảo lãnh